Par projektu

Kuldīgas pilsētas dārzs (pils parks – šie nosaukumi tiek lietoti kā sinonīmi, projektā turpmāk „pilsētas dārzs”) atrodas senākajā pilsētas daļā, bijušās ordeņa pils vietā un ir: ­ daļa no valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa „Kuldīgas vēsturiskais centrs”, ­ ietverts UNESCO pasaules kultūras mantojuma pagaidu sarakstā, ­ sdaļa no projektā „EDEN – Eiropas izcilākie tūristu galamērķi” 2007. gadā par labāko tūristu galamērķi Latvijā atzītās teritorijas, ­ daļa no Kuldīgas pilsētā veidojamā „dzīvā muzeja” kompleksa.

Kuldīgas pilsētas dārza kā atpūtas teritorijas veidošana sākusies 19. gadsimta 60. gados, turpmāk tā attīstījusies kā iecienīta kuldīdznieku un pilsētas viesu atpūtas teritorija ar plānotiem stādījumiem un vēsturiski vērtīgiem arhitektūras elementiem. Nav attīstīta, un tūristiem atraktīvā veidā pasniegta dārza vēsturiskā vērtība – viduslaiku ordeņa pils atrašanās vieta, ar tā elementiem, kas saglabājušies līdz mūsdienām, piem., aizsargvalnis, apakšzemes ejas, utt.

Teritorijas nozīmīgumu Kuldīgas tūrisma attīstībai nosaka:

 • dārza arheoloģiskās, vēsturiskās, pilsētbūvnieciskās un arhitektoniskās vērtības. Dārzā atrodas arī Kuldīgas novada muzejs, veidojot teritorijas izmantošanu kā izziņas avotu;
 • novietojums starp Ventas ieleju (ar Ventas rumbu un veco ķieģeļu tiltu), pilsētas rātslaukumu un aktīvo gājēju zonu, veicina tā izmantošanu kā aktīvu tūrisma plūsmu sasaistes zonu;
 • potenciāls publisku sarīkojumu, svētku un festivālu rīkošanai (šobrīd jau tiek rīkoti daļa no Pilsētas svētku (Dzīres Kuldīgā) pasākumiem, kā arī koncentrētas tūrisma sezonas atklāšanas jeb pavasara palu šova „Lido zivis Kuldīgā” aktivitātes u.c.);
 • objekts ir iekļauts tūrisma katalogos, tūrisma maršrutos, kā arī izmantots Latviju reklamējošos materiālos un izdevumos.

Projekta rezeultātā īstenots: pilnveidota ainavas arhitektūras, atbrīvojot teritoriju no kokiem un krūmiem, kas traucē parku uztvert kā vienotu kopumu vai aizēno iespējamo apstādījumu, atpūtas un dārza vietas; tiltiņu (vēsturiskās vai funkcionāli nepieciešamās vietās), aizsarggrāvju un dīķu atjaunošana, t.sk. Pipevalka (strauta) un/vai Alekšupītes, kā iespējamo ūdens avotu, projektējamo dīķu sistēmas ūdens apmaiņas un līmeņa nodrošināšanai; dīķu un to krastu apzaļumošanas risinājumus; mūra sienu gar aizsarggrāvjiem tehnisko apsekošanu, gājēju kustības virzīšanu gar mūra sienu virzienā no Pils ielas uz Rumbas ielu un Kalna ielas 19 izeju uz Skolas ielu, lai sasaistītu aktīvās vecpilsētas tūrisma plūsmas; nogāžu stāvajās vietās, izveidot kāpnes, pa kurām notiks gājēju plūsmas virzīšana, pārejas no Kalna ielas 19 uz muzeju izbūvi, kādreizējā gaisa tiltiņa atjaunošanu; pils pagraba rekonstrukcija ar pazemes eju fragmentu atjaunošanu, pielāgošanu apskatei, ekspozīcijām, suvenīru tirdzniecībai, kā arī pagraba eju (koridoru) fragmentu apsekošanu un daļēju atjaunošanu; pils mūru fragmentu atsegšana ar konservāciju, pārsegumu, informatīvo aprīkojumu, t.sk. atsedzot pie kioska Rumba pamatiem esošo pils akas fragmentu un to vizuāli pievilcīgi eksponējot un vizualizējot pils kontūras („iezīmējot” tās dabā, aprīkojot ar informatīvo materiālu) ar gaismas vai citiem līdzekļiem; skatu laukumu veidošana, izpētot skatu perspektīvas un skatu punktus; gājēju celiņu struktūras un labiekārtojuma pārplānošana un rekonstrukcija, vienlaikus nodrošinot autentisku un iekļaušanos vēsturiskajā vidē; paredzot vairākas ieejas, atpūtas vietu (soliņu), informācijas stendu, norāžu, mazo arhitektūras formu izveidi gar gājēju celiņiem, kā arī Rumbas ielas ietvju un Dīķu ielas rekonstrukciju, Pils ielas daļas (no muzeja līdz Dīķu ielai) rekonstrukciju ar atjaunojamām tiltiņa margām, Vimbas ielas serpentīna izbūvi, Skolas ielas izejas uz Kalna ielas 19 pagalmu rekonstrukciju; apgaismojuma risinājumu, u.c. Projektā nodrošināta vides pieejamība visā teritorijā personām ar kustību traucējumiem– gājēju ceļa, piekļūšana skatu punktiem un informācijas stendiem.

Projekta rezeultātā īstenotās mārketinga aktivitātes:

 1. Dalība starptautiskajās tūrisma izstādēs:
  • „Balttour”, Rīga;
  • “Tourest”, Tallina;
  • „Vivattur”, Vilņa;
 2. Kuldīgas vecpilsētas pastaigu karte. Tā ir zīmēta, tipogrāfiski drukāta karte ar atraktīviem ēku, parku un ielu atainojumiem. Ar pastaigu kartes palīdzību būs iespējams tuvāk iepazīties ar Kuldīgas vecpilsētu un tās vēsturi.
 3. Audio gids pa Kuldīgas vecpilsētu. iespēja ekskursijai pa vecpilsētu sekot ar audiogida jeb elektroniskā gida palīdzību, kas ar viegli lietojamas bezvadu austiņas palīdzību atskaņos paskaidrojumus par ekskursijas laikā redzamajiem objektiem un pilsētas vēsturi. Ekskursants brīvi izvēlas, kādā valodā paskaidrojumus klausīties. Audiogids "runā” latviešu, krievu un angļu valodā. Patiecoties savienojumam ar globālo pozicionēšanās sistēmu (GPS), kas sniedz iespēju noteikt precīzu ekskursanta atrašanās vietu, audiogida stāstījums precīzi atbilst apkārt redzamajam.
 4. Kuldīgas ordeņa pils parka interaktīvās kartes izveide mājas lapā: http://pilsetasdarzs.kuldiga.lv/
 5. Mājas lapas apmeklētājiem tiek piedāvāta iespēja virtuālās pastaigas laikā apskatīt skaistās un populārās Kuldīgas vietas 360° panorāmas attēlos un foto galerijās.