Geocaching

Slēpņošana (Geocaching) ir Eiropā populārs, inovatīvs, individuālais piedzīvojumu tūrisma veids, kas balstīts uz GPS tehnoloģiju izmantošanu savdabīgā orientēšanās procesā, meklējot jaunus tūrisma objektus, precīzāk,- īpaši noslēptus slēpņus pie tūrisma objektiem. Katrs slēpnis ir kā mazs metāla vai plastikas konteiners (kapsula), kas satur informāciju par tūrisma objektu, piezīmju žurnālā ar konkrētā slēpņa atradēju sarakstu, u.c.
Katram, kurš vēlas kļūt par slēpņotāju, vispirms ir jāreģistrējas starptautiskā slēpņotāju interneta vietnē www.geocaching.com, kā slēpņotājam, kur iespējams jebkurā zemeslodes vietā redzēt citu izvietotos slēpņus, iereģistrēt savus atrastos slēpņus jeb izvietot jaunus.
Šīs spēles noteikumi arī paredz, ka katrs slēpņotājs atrodot slēpni no tā kaut ko drīkst izņemt, bet kaut kas ir jāatstāj vietā. Bieži tās ir vienkāršas uzlīmes ar konkrētās vietas simboliku jeb citi suvenīri. Veiksmīgākajiem slēpņotājiem var paveikties, ja kādā slēpnī atrod reģistrētas īpašās slēpņotāju monētas ar žetonu (The Travel Bug(TB)). Šādas monētas ir retums.  Slēpņa atradējam sava vizīte ir jāpiereģistrē gan slēpņa žurnālā, gan mājas lapā.
Projekta „Kuldīgas pilsētas dārza kā pievilcīgas tūrisma teritorijas attīstība”, Nr. L-PPA-10-0017, ietvaros tapusi jauna unikāla geo-suvenīrmonēta. Dizains jaunizveidotajai Kuldīgas geo-suvenīrmonētai daļēji ņemts no 1636.gada Kuldīgas pilsētas ģerboņa.

Slēpņošanas video (angļu valodā):