Suitu sievas

Šodien vairs nav šaubu par suitu novada kultūras mantojuma būtisko nozīmi ne tikai Latvijas, bet arī Eiropas nemateriālās kultūras mantojuma kontekstā. Toreiz, kad tapa L. Rezevskas granītā kaltās dainotājas neviens par to pat nedomāja, cik fundamentāls ir suitu sievu sniegums.
L. Rezevska teica:
„Man ļoti patika kā viņas dzied, cik viņas ir stipras, cik stipras ir viņu dziesmas. Suitu sievas ir kā mūris! Tādēļ gribēju viņas kalta akmenī, izvēlējos viengabalainu kompozīciju.”