Ģimene

Sižets tik ikdienišķs un pazīstams pirmajā acumirklī. Arī kompozīcija šķiet vienkārša, kur attēloti abi vecāki ar bērniņu vidū. L. Rezevska vienmēr lepojusies ar saviem vecākiem, no kuriem saņēmusi daudz beznosacījuma mīlestības. Tēlnieces galvenā ideja atspoguļot ģimeni kā laimes salu, kur valda patstāvīgas uzticēšanās izjūta un sirsnības gaisotne.