Divi

Viena no tuvākajām L.Rezevskas tēmām ir mīlestība. Granīta tēli iemieso mākslinieces klusus sapņus, ilgošanos un cerības par skaistām, harmo-niskām sievietes un vīrieša savstarpējām attiecībām. Šajā kompozīcijā dominē stāstījuma moments par tikšanos un pieskārienu mulsumu.